Een reclamebord van een schaars geklede vrouw op steenworp afstand van een kinderopvang en lagere school. Wie verzint er zoiets? Toch waren de reclames van Loversland de afgelopen weken in verschillende wijken van onze stad te zien. Dat moet stoppen, vinden wij. We stuurden deze brief naar de poliltieke partijen en het College van B&W. Ben je het met ons eens? Stuur dan een protestmail naar postbus@zwolle.nl.

Zwolle, 31 maart 2022

Geachte beleidsmaker,

Graag willen wij als Zwols Vrouwenplatform uw aandacht vragen voor de gender stereotype reclame, die onze stad de afgelopen weken ontsierde.

In onder andere Stadshagen, Aalanden en Zwolle -Zuid trof men tot voor kort relameborden aan, die de vrouw als seksueel object afficheert. Wij vinden dat niet meer van deze tijd en wij ervaren het als een stilzwijgend goedkeuren om vrouwen en meisjes als lustobject te zien. Deze borden bevonden zich in de Aalanden nota bene vlakbij een kinderdagopvanglocatie en een basisschool. En in Zwolle -Zuid bij een school voor speciaal basisonderwijs!

In een tijd waar meisjes en vrouwen zich steeds vaker onveilig voelen op straat, omdat er wordt gesist, seksueel getinte opmerkingen worden gemaakt of sprake is van achtervolging, zouden wij en alle beleidsmakers er alles aan moeten doen om dit gedrag te stoppen.

Als het kennelijk normaal is om dergelijke posters aan de openbare weg te tonen, dan kan het niet anders dan dat het ook normaal wordt gevonden om meisjes en vrouwen als lustobject te zien.

In een gemeente waarin we respectvol met elkaar willen omgaan, passen deze eenzijdige reclameborden niet.

In ons manifest “Meer vrouw in de stad” is mede de genderstereotype reclame als aandachtspunt opgenomen, waarin wordt gesteld dat dit type reclame zowel mannen als vrouwen tekort doet.

Elders in Europa nemen steden een duidelijk standpunt in ten aanzien van seksistische reclame.

In het VK: https://www.theguardian.com/media/2018/dec/14/uk-advertising-watchdog-to-crack-down-on-sexist-stereotypers

In Stockholm: https://www.vice.com/nl/article/3kebn3/in-stockholm-zijn-seksistische-reclames-vanaf-nu-verboden-op-straat

We verzoeken u dit onderwerp in te brengen in de gemeenteraad en als Gemeente een heldere visie ten aanzien van seksistische reclame te ontwikkelen

Met vriendelijke groet,

Namens het Zwols Vrouwenplatform,

Mabel de Graaf- van Osnabrugge

www.zwolsvrouwenplatform.nl