Een stukje geschiedenis

Het Zwols Vrouwenplatform (ZVP) werd op 13 januari 2010 als paraplustichting opgericht.

Van begin jaren zeventig tot eind jaren tachtig waren in Zwolle ruim dertig vrouwenorganisaties actief. Daarnaast bestond sinds 1946 de Contactcommissie Zwolse Vrouwenverenigingen, vanaf 1975 Zwolse Vrouwenraad genoemd. De diverse vrouwenorganisaties hadden, net als de Zwolse Vrouwenraad (ZVR) ook weer een afvaardiging in de Overijsselse Vrouwenraad (OVR), die vanaf 10 juni 1975 bestond en de voorloper was van Vrouwenplatform Carree Overijssel. Er waren verschillende initiatieven, zoals VOS-cursussen, Vrouwenhuis Jamina, Vrouwen Advies Commissie inzake woningbouw Zwolle (VAC), Bouwproject Schellerbroek en Vrouw en Werkwinkel Zwolle, gebaseerd op het emancipatiegedachtegoed van die tijd. Politieke partijen, zoals PvdA, VVD en CDA, hadden hun vrouwenafdeling, evenals vakbonden en organisaties voor vrouwen in bedrijf en beroep, zoals VVAO. Daarnaast waren er veel vrijwilligersorganisaties als Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, Nederlandse Bond van Huisvrouwen.

Vrouwencafé

Vanaf 1975 kende Zwolle een vrouwencafé, waar in september 1977 een werkgroep werd opgericht om tot een vrouwenhuis in Zwolle te komen. De huisvesting vormde een probleem waarna een pand aan de Assendorperstraat gekraakt in oktober 1979 werd gekraakt. Vrouwenhuis Jamina bestond tot oktober 1985 en werd voortgezet in het vrouwencafé, waar ook de eerste viering van Internationale Vrouwendag in Zwolle op 8 maart 1982 werd georganiseerd. Er werd een emancipatiewerkster aangesteld, waarna de organisatie van Internationale Vrouwendag een aantal jaren wijkgericht werd uitgevoerd door Stad en Welzijn (voorloper van Travers). In 1988 organiseerde de Vrouwenopvang Zwolle 8 maart.

In 1999 werd op initiatief van een aantal vrouwenorganisaties een werkgroep van 23 vrouwen opgericht. De werkgroepleden waren afkomstig uit Afghaanse en Turkse vrouwengroepen, het bezoekvrouwenproject Stad en Welzijn, De FNV vrouwenbond, ABVA-KABO-vrouwen, het Maatschappelijk Activeringswerk Overijssel en een aantal vrouwen op persoonlijke titel. De viering had steeds een thema, zoals Vrouw Vertel in 2002. De gemeente Zwolle verleende subsidie, terwijl ook FNV Vrouwenbond en ABVA/KABO bijdroegen.

In 2009 werd Internationale Vrouwendag georganiseerd door een kleine groep vrouwen en door Travers. Er werd toen besloten een meer structurele organisatie van 8 maart op te richten. Dit leidde tot de oprichting van het ZVP in 2010. Sindsdien coördineert het ZVP jaarlijks Internationale Vrouwendag.

De aangesloten organisaties waren: