Op Vrouwendag 8 maart 2022 schreven we samen het Manifest ‘Meer vrouw in de stad’ en vormden een Doetank. Je kunt het hier ondertekenen. Reacties zijn welkom via info@zwolsvrouwenplatform.nl.

Manifest ‘Meer vrouw in de stad’

Wij, de vrouwen en mannen van Zwolle, geloven in een diverse, inclusieve en genereuze stad waarin vrouwen zich gehoord, gezien en gerespecteerd voelen. Een stad waarin alle vrouwen, ongeacht leeftijd, geslacht, gender, kleur, seksuele voorkeur, fysieke staat en/of inkomen, zich thuis voelen.

Wij erkennen dat vrouwen specifieke behoeftes en verlangens hebben om zich gezien en veilig in de stad te voelen. Wij zien dat vrouwen in de herinneringscultuur weinig plek krijgen en dat teveel vrouwen op straat worden lastig gevallen. Wij geloven dat een ‘vrouwelijke’ blik op herinneringscultuur en stadsontwikkeling essentieel is voor een prettige, veilige, inclusieve stad.

Hiermee willen we tevens een bijdrage leveren aan diverse VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen, namelijk Gendergelijkheid, Ongelijkheid verminderen, Duurzame steden en gemeenschappen, Vrede, Justitie en Sterke publieke diensten en Partnerschap (nr. 5, 10, 11, 16 en 17).

Wij, de vrouwen en mannen van Zwolle, verlangen het volgende:

Wat betreft herinneringscultuur:

 • Dat historische vrouwen zichtbaar worden gemaakt in de stad. Wij zien dat in de stad Zwolle haar historische vrouwen grotendeels onzichtbaar zijn. Ze zijn nauwelijks terug te vinden in de Canon en in biografieën. In de openbare ruimte zijn ze, op een groep vrouwenstraatnamen na, vergeten. Dit ondanks het feit dat Zwolle op elk terrein en in elke tijdsperiode bijzondere vrouwen heeft gekend!
 • Dat wij een inhaalslag maken voor Zwolle’s vrouwen van toen, in de vorm van educatieprojecten, straatnamen, standbeelden/kunstwerken en informatiebordjes.

Wat betreft stadsontwikkeling:

 • Dat vrouwen als actieve stakeholders bij stedelijke ontwikkeling worden betrokken en als mede-eigenaar zelf kunnen meebeslissen over hun leefomgeving. Als Zwolse vrouwen willen wij (bijvoorbeeld middels een klankbord met representatieve vrouwen) adviesbevoegdheden in gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling en de inrichting van de openbare ruimte.
 • Dat er een plein, park of wijk komt waarin het perspectief en de behoeftes van vrouwen en meiden centraal staan zodat zij zich prettig en veilig voelen. Dat de uitkomsten geïntegreerd worden in toekomstig stadsontwerp.
 • Dat er veilige fietsroutes en OV-verbindingen gemaakt worden, langs levendige buurten zodat er eyes on the street zijn, en meer verlichting op straat.

Wat betreft openbaar vervoer:

 • Dat vrouwen als actieve stakeholders bij de ontwikkeling van het openbaar vervoer worden betrokken en er onderzoek wordt gedaan naar de mobiliteitspatronen van diverse groepen vrouwen. Concrete verlangens zijn: goede en veilige toegang, goede verlichting bij bushaltes, betere voorzieningen voor bejaarden, vrouwen met rollators, kinderwagens en kinderen en vrouwen met een beperking.

Wat betreft veiligheid:

 • Een centraal, goed functionerend meldsysteem. Verreweg de meerderheid van vrouwen krijgt te maken met straatintimidatie. Toch wordt maar 10% van de geweldsincidenten gemeld. De politie houdt geen specifieke meldingen van straatintimidatie tegen vrouwen bij. Wij verlangen een laagdrempelig meldsysteem en een transparante rapportage over de meldingen.
 • Onderzoek naar potentieel gevaarlijke plekken en situaties voor vrouwen, inclusief kwetsbare groepen als LHBTIQ+, vrouwen met een beperking en vrouwen van kleur, met een actieplan om een seksuele/straatintimidatie aan te pakken.
 • Educatieprogramma’s gericht op jongens en mannen om bewustwording te creëren van de impact van hun gedrag en de manieren waarop ze dit veranderen kunnen.
 • Veilige uitgaansmogelijkheden voor vrouwen. Wij verlangen goede en veilige toegang tot openbaar vervoer (bus, taxi, elektrische scooters, etc.), toezicht in uitgaansgebieden, goede verlichting en veilige toegangswegen.

Wat betreft groen:

 • Groene ruimten in de steden zijn voor alle mensen essentiële plekken voor vrije tijd en ontspanning. Ook zijn ze onmisbaar om het klimaat te redden. Ze kunnen echter ook onveilig zijn voor vrouwen, bijvoorbeeld doordat ze door één groep worden gedomineerd en er te weinig sociale controle is.
 • We verlangen voldoende openheid in bosschage, passende zitgelegenheden voor verschillende groepen vrouwen (jong en oud, moeders met kinderen, vrouwen met een beperking), speel- en sportgelegenheden die ook voor meisjes en vrouwen leuk en veilig zijn, toiletten en drinkwatervoorzieningen.

Wat betreft publieke toiletten:

 • De Zwolse binnenstad kent slechts één openbaar toilet. Bij activiteiten zijn er voor mannen (gratis) plasbakken, maar niet voor vrouwen, terwijl zij vaker naar de wc moeten. Dit levert -letterlijk- hoge nood op bij vrouwen!
 • Wij verlangen dat Zwolle voldoet aan de norm om in drukke voetgangersgebieden binnen 500 meter een toegankelijk en schoon openbaar (invalide) toilet beschikbaar te hebben.

Wat betreft gender stereotype reclame:

 • Overal in de stad is gender stereotype reclame te zien die vrouwen (en mannen!) tekort doet. Wij verlangen gepaste, niet-genderstereotype reclame-uitingen.