Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. De dag werd in 1912 voor het eerst in Nederland georganiseerd.

Vrouwendag wordt in Zwolle uitbundig gevierd. Het ZVP coördineert de viering sinds 2010. In sommige jaren deden niet minder dan 750 vrouwen mee. Hier vind je verslagen van de vieringen in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021 en 2022.

Na een wijkgerichte benadering werd in 2021 vanwege Corona gekozen voor een centrale viering, met livestream zodat alle Zwolse vrouwen konden participeren. Dat jaar introduceerden we de Maria Milatz-lezing, vernoemd naar een stoere Zwolse feministe. In 2022 stellen we een levend vrouwenstandbeeld op en organiseren het debatprogramma ‘Vrouwen maken de stad’. Het daarbij opgestelde Manifest ‘Meer vrouw in de stad’ wil vrouwen een stem geven in de herinneringscultuur en in de stadsinrichting.