Hear me now Zwolle

Huiselijk geweld: Hoe signaleer je dat?

Dinsdag 29 november in de Stadkamer Zwolle:

inloop 18.45 uur en om 19.00 uur start een “Achter de voordeur- sessie”,

Een interactieve bijeenkomst over context, achtergronden en handelingsopties rondom geweld in afhankelijkheidsrelaties. Aan de hand van echte verhalen, als scenes leren we de lessen voor de praktijk. Hoe signaleer je partnergeweld of kindermishandeling? Hoe maak je dit zorgvuldig bespreekbaar? Wat leren we van de lessen uit het ervaringsdeskundig verhaal? En hoe maak je het ‘onzichtbare’ zichtbaar?

Gedragen door een bevlogen duo. Een mix tussen inhoudelijke expertise versus de praktijk, op een laagdrempelige manier gebracht.

Voor iedereen die in staat wil zijn om in haar of zijn (werk)omgeving met kinderen, jongeren en volwassenen risicovolle situaties te herkennen!

Maaike Brunekreef is inhoudelijk expert op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring al maatschappelijk werker, trainer adviseur en spreker in het sociale en medische domein. Haar missie is om (aankomend) beroepsprofessional mogelijke signalen van onveiligheid achter de voordeur te leren kennen en hen te leren om te durven handelen. Ze is altijd op zoek naar inspirerende en innovatieve invalshoeken om dit kwetsbare thema te agenderen. Maaike is initiatiefnemer van vele educatieve taboedoorbrekende projecten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties waaronder de Virtual Reality training Achter de VR deur. Maaike ontvangt voor haar werk de van Dantzigpenning op 24 november a.s.

Anita Wix geeft als ervaringsdeskundige al meer dan 10 jaar coaching, presentaties trainingen en workshops over geweld achter de voordeur. Ze schreef een boek over haar persoonlijke verhaal. Anita zet zich met hart en ziel in om het taboe rondom huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Daarnaast is ze initiatiefnemer van stichting ‘samen vóór een liefdevol thuis’

Deze activiteit is een onderdeel van Hear Me Now Zwolle, de expositie van 24 november tot 8 december in de Stadkamer, in het kader van Orange the World, een wereldwijde campagne tegen seksueel geweld tegen vrouwen.

De expositie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Zwols Vrouwenplatform, Hear Me en de Stadkamer Zwolle.

De sessie is tot 20.45 uur. Om 21.00 uur sluit de Stadkamer.

Aanmelden :  https://stadkamer.op-shop.nl/3593/interactieve-bijeenkomst-hear-me-now/29-11-2022