Het Zwols Vrouwen Platform is een “paraplu-organisatie” voor de bij haar aangesloten vrouwen­organisaties. Participatie van vrouwen in Zwolle naar een hoger plan brengen is ons doel.
Hiervoor organiseren we jaarlijks o.a. de Internationale Vrouwendag op 8 maart van ieder jaar. De Internationale Vrouwendag is een dag van ontmoeting; vrouwen maken kennis met elkaars cultuur, achtergrond en levenswijze. Door dit samen te doen ontstaat persoonlijk contact en wordt betrokken­heid en verbondenheid gerealiseerd. Dit leidt voor menig vrouw tot participatie in de directe eigen leef­omgeving of juist gericht op de persoonlijke ontwikkeling.

Dit jaar hebben we als thema “Samen leven“. Samen ontmoeten, samen delen en samen doen; dat is Internationale Vrouwendag te Zwolle. Het Zwols Vrouwenplatform is een stichting. En om deze activiteiten mogelijk te maken zijn we afhan­kelijk van subsidies en sponsoring. De gemeente draagt ons hierin een warm hart toe en de voorberei­ding en uitvoering van het programma van 8 maart wordt door vrijwilligers gedaan.

Om een kwalitatief programma neer te zetten dat toegankelijk is voor alle vrouwen, rekenen we o0k op steun van de lokale en regionale bedrijven. Sponsoring van de Internationale Vrouwendag is altijd tweerichtingsverkeer. Jij als sponsor maakt het mogelijk dat wij ons kunnen inzetten voor participatie van vrouwen in de regio Zwolle.

Sponsor mogelijkheden Optie 1 – naamsvermelding

Een financiele bijdrage wordt op onze website: www.zwolsvrouwenplatform.nl genoemd met een link naar de website van jouw bedrijf. Sponsorbedragen hoger dan 250,- warden oak vermeld op al het promotiemateriaal voor 8 maart 2011.

Optie 2 – flyers en posters

PR van de Internationale Vrouwendag d.m.v. een poster waarop maximaal 12 lokale vrouwelijke onder­nemers model staan en met een quote iets zeggen over het thema van het jaar.
Deze posters warden verspreid over 150 plaatsen in de stad. Denk hierbij aan horeca, damesmode­zaken, bibliotheek, scholen, wijkcentra etc. Hiermee maak je jouw maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar.

Elke sponsordame krijgt 100 persoonlijke flyers met haar eigen foto waarmee je 8 maart en de eigen onderneming promoot. Oak de foto voor de flyer die wordt gemaakt door een professionele fotograaf krijg je cadeau. De flyers warden middels een animatie ook op de website van het ZVP getoond en op Twitter warden alle quote’s nog eens herhaald met een link naar de ZVP website.

Als aankleding van de locatie op 8 maart gebruiken we deze flyers op Ao formaat. Het spreekt vanzelf dat je oak met een link naar je website terug te vinden bent op de website. Voor alle sponsordames bieden we de mogelijkheid om oak op 8 maart een bijdrage te leveren vanuit je eigen expertise. Hierdoor vergroot je niet alleen je zichtbaarheid maar kom je oak op eenvoudige wijze in contact met andere vrouwen. Je bijdrage kan bijvoorbeeld een workshop, demonstratie of presentatie zijn, wij denken hier graag in mee.
Bijdrage € 250, –

 

Download de sponsorbrief 2017 als pdf.