Een levend vrouwenstandbeeld op het Grote Kerkplein en een debatprogramma in Stadkamer Centrum. Zo viert het Zwols Vrouwenplatform Internationale Vrouwendag op 8 maart 2022. De dag wordt afgesloten met het opstellen van een Manifest dat pleit voor ‘meer vrouw in de stad’.

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Ondanks de corona-maatregelen worden dit jaar Zwolse vrouwen én mannen uitgenodigd om deel te nemen aan een spannend programma.

Doe je mee? Meld je dan hier aan.

Meer weten?

’s Ochtends is een levend standbeeld op het Grote Plein te vinden, dat de dappere, creatieve, ondernemende en maatschappelijk betrokken vrouwen van Zwolle door de eeuwen heen verbeeldt. Met het standbeeld willen we de gemeente Zwolle oproepen meer aandacht te schenken aan de dappere, creatieve, ondernemende en maatschappelijk betrokken vrouwen van Zwolle door de eeuwen heen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van educatieprogramma’s, straatnamen en standbeelden/kunstwerken.

’s Middags vindt in de Stadkamer het debat ‘Vrouwen maken de stad’ plaats. Hier praten deelnemers en panelleden aan de hand van een aantal vragen door over de plek van de vrouw in de stad, inclusief thema’s als historische onzichtbaarheid, gender in de publieke ruimte en veiligheid. Onder de deelnemers bevinden zich studenten, politici, professionals als architecten en historici en stadmakers. Het debat wordt afgesloten met het opstellen en ondertekenen van het Manifest ‘Meer vrouw in de stad’. Dit wordt op een later tijdstip aangeboden aan het College van B en W.

Wie leiden het debat?

DEBAT 1
In deze ronde praten we over het ontbreken van vrouwen in de herinneringscultuur en het effect op vrouwen van nu met:
Dorrit de Jong – wethouder
Alies Pegtel – journalist-historica, auteur van ‘Zij in de Geschiedenis’
Lucia De Vries – journalist

DEBAT 2
In deze ronde praten we over de vraag of de stad een man of vrouw is, wat de invloed van stedenbouw/ontwerp is op het functioneren van vrouwen in de stad, over (on)veiligheid met:

Monique Schuttenbeld – wethouder
Doesjka Majdandzic – stedenbouwkundige
Marcel Overbeek – amateur historicus, BOEI
Jareach Gilula – love with consent Campagne – Windesheim

Dit alle onder leiding van Eefke Meijerink die de moderatie van dit mooie onderwerp voor haar rekening neemt!

Het is tevens het vertrekpunt om hiermee aan de slag te gaan en echt een verschil te maken voor vrouwen in de stad. Doe je mee? Geef je op via deze link: https://lnkd.in/dKDF49kN

Delen mag en alle genders zijn welkom !

Hiermee willen we tevens een bijdrage leveren aan diverse SDG’s:
#sdg5 Gendergelijkheid
#sdg10 Ongelijkheid verminderen
#sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen
#sdg16 Vrede, Justitie en Sterke publieke diensten
#sdg17 Partnerschap

Zwolse powervrouwen

Vrouwen maakten lang geen geschiedenis. Ook in Zwolle zijn historische vrouwen grotendeels onzichtbaar. Dit ondanks het feit dat Zwolle op elk terrein en in elke tijdsperiode bijzondere powervrouwen heeft gekend!

Vrouwen van nu hebben nog altijd te maken met ongelijke toegang en gebruik van de publieke ruimte. Dit heeft invloed op hun veiligheidsgevoel en beperkt hun bewegingsvrijheid en mobiliteit. Het debatprogramma en het Manifest wil hierover het gesprek openen.

Het Zwols Vrouwenplatform verbindt vrouwen door middel van gerichte activiteiten. De stichting introduceerde vorig jaar de jaarlijkse Maria Milatz-lezing, vernoemd naar een Zwolse feministe. Het programma op 8 maart is onderdeel van het project [on]zichtbare vrouwen, wat ondersteund wordt door het VSB fonds.

Daarnaast ontwikkelt het platform een historische vrouwenwandeling. De initiatiefnemers selecteerden 25 vrouwen uit de rijke geschiedenis van Zwolle en verbonden hen met een locatie in de binnenstad. Later dit jaar kunnen deelnemers de vrouwen met behulp van een gids of audiotour leren kennen.