Organisaties

Aangesloten organisaties

Het Zwols vrouwenplatform is een parapluorganisatie van vrouwenverenigingen en businessclubs in Zwolle. De aangesloten organisaties zijn:

Het Zwols Vrouwenplatform

Het Zwols Vrouwenplatform

Het Zwols Vrouwenplatform is een paraplustichting die op 13 januari 2010 is opgericht. Het platform heeft als doel het verbinden van vrouwen in Zwolle door gerichte activiteiten en met de missie:

  • ‘Samen ontmoeten’ van allochtone en autochtone vrouwen om nader met elkaar kennis te maken.
  • ‘Samen delen’ van kennis en ervaring om maatschappelijke integratie en participatie van vrouwen te stimuleren.
  • ‘Samen doen’ om vrouwen te stimuleren tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij, met respect voor de diverse standpunten die aanwezig zijn in de huidige samenleving.
FNV Vrouw

FNV Vrouw

De FNV Vrouwenbond maakt zich sterk om de positie van vrouwen te verbeteren. We bieden informatie over werk en inkomen en workshops, trainingen en intervisiegroepen waar je aan mee kunt doen. Ook is de FNV Vrouwenbond een podium voor vrouwen die ervaringen met elkaar willen delen over hun werk en hun leven.

Naar de website

Stadkamer Zwolle

Stadkamer Zwolle

VVAO

VVAO

VVAO is een landelijke vereniging voor vrouwen met een hogere opleiding. Leden vinden elkaar vanwege hun maatschappelijke of culturele interesses, hun professionele ervaring of gewoon vanwege de vriendschappelijke contacten. Er zijn landelijk 32 afdeling. Per afdeling zijn er naast algemene bijeenkomsten diverse kringen, zoals kunstkringen,leeskringen, beroepsgerichte kringen. Op landelijk niveau organiseert de VVAO, workshop, trainingen, studiedagen e.d. De afdeling Zwolle heeft 130 leden en bestaat dit jaar 65 jaar.

Naar de website

De Orde van Weefsters Ad Fontes

De Orde van Weefsters Ad Fontes

(het leven van de vrouw is als een weefsel) is een inwijdingsgenootschap voor vrouwen.
De Orde heeft tot doel de ontplooiing in vrijheid tot volledig mens-zijn, bij haar leden te bevorderen. De Orde is niet gebonden aan een politieke of religieuze levensovertuiging. . Samen met andere vrouwen verdiepen de leden zich in de achtergrond van symbolen en symbolische handelingen die hen verder brengt op de soms zo ingewikkelde weg van het leven. De vrijheid om een eigen mening te vormen staat daarbij hoog in het vaandel evenals het besef, onderdeel te zijn van een groter geheel.

Naar de website

Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu is een landelijke organisatie met in het hele land afdelingen. Wij zijn een vereniging die open staat voor alle vrouwen, gezelligheid biedt en betrokken is bij de samenleving. Vrouwen van Nu heeft interessegroepen waarin je in kleiner verband mensen kunt ontmoeten. Wij organiseren acht keer per jaar een thema-avond voor onze leden met een externe spreker. Onze organisatie staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek.

Naar de website

Provinciaal Vrouwenplatform Carree

Provinciaal Vrouwenplatform Carree

Het Vrouwenplatform Carree Overijssel is een organisatie voor alle vrouwen in Overijssel. Wij leveren een bijdrage aan de maatschappelijke en sociale positie van vrouwen.

Naar de website