Geschiedenis

Een stukje geschiedenis

Ontstaan vrouwenorganisaties
Van begin jaren zeventig tot eind jaren tachtig waren in Zwolle ruim dertig vrouwenorganisaties actief. Daarnaast bestond sinds 1946 de Contactcommissie Zwolse Vrouwenverenigingen, vanaf 1975 Zwolse Vrouwen Raad genoemd. De diverse vrouwenorganisaties hadden, net als de Zwolse Vrouwenraad (ZVR) ook weer een afvaardiging in de Overijsselse Vrouwenraad (OVR), die vanaf 10 juni 1975 bestond en de voorloper is van Vrouwenplatform Carree Overijssel. Er waren verschillende initiatieven, zoals VOS-cursussen, Vrouwenhuis Jamina, Vrouwen Advies Commissie inzake woningbouw Zwolle (VAC), Bouwproject Schellerbroek en Vrouw en Werkwinkel Zwolle, gebaseerd op het emancipatiegedachtegoed van die tijd. Politieke partijen, zoals PvdA, VVD en CDA, hadden hun vrouwenafdeling, evenals vakbonden en organisaties voor vrouwen in bedrijf en beroep, zoals VVAO. Daarnaast waren er veel vrijwilligersorganisaties als Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, Nederlandse Bond van Huisvrouwen.

Oprichting Zwols Vrouwenplatform
Vanaf 1975 kende Zwolle een vrouwencafé, waar in september 1977 een werkgroep werd opgericht om tot een vrouwenhuis in Zwolle te komen. De huisvesting vormde een probleem waarna een pand gekraakt werd in oktober 1979. Het vrouwenhuis bestond tot oktober 1985 en werd voortgezet in het vrouwencafé, waar ook de eerste viering van Internationale Vrouwendag in Zwolle werd georganiseerd op 8 maart 1982 en volgende jaren. Een emancipatiewerkster werd aangesteld, waarna de organisatie van Internationale Vrouwendag een aantal jaren werd uitgevoerd door Stad en Welzijn, de voorloper van Travers, met name wijkgericht. Door de vrouwenopvang Zwolle werd een 8 maart-viering georganiseerd in 1998. In 1999 is op initiatief van een aantal vrouwenorganisaties een werkgroep opgericht van 23 vrouwen. De werkgroepleden waren afkomstig uit Afgaanse en Turkse vrouwengroepen, het bezoekvrouwenproject Stad en Welzijn, De FNV vrouwenbond, ABVA-KABO-vrouwen, het Maatschappelijk Activeringswerk Overijssel en een aantal vrouwen op persoonlijke titel. De viering had steeds een thema, zoals Vrouw Vertel in 2002. De gemeente Zwolle verleende subsidie, terwijl eveneens inkomsten verkregen werden van FNV Vrouwenbond en ABVA/KABO. In 2009 is de Internationale Vrouwendag georganiseerd door een kleine groep vrouwen en door Travers. Besloten is om te komen tot een meer structurele organisatie van 8 maart door meer vrouwengroepen te betrekken. Op 28 mei 2009 is hiertoe een eerste subsidieverzoek gedaan bij de gemeente Zwolle.