Over ZVP

Het Zwols Vrouwenplatform

Het Zwols Vrouwenplatform is een paraplustichting die op 13 januari 2010 is opgericht. Het platform heeft als doel het verbinden van vrouwen in Zwolle door gerichte activiteiten en met de missie:
‘Samen ontmoeten’ van allochtone en autochtone vrouwen om nader met elkaar kennis te maken.
‘Samen delen’ van kennis en ervaring om maatschappelijke integratie en participatie van vrouwen te stimuleren.
‘Samen doen’ om vrouwen te stimuleren tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij, met respect voor de diverse standpunten die aanwezig zijn in de huidige samenleving.

Twee keer per jaar organiseren we een grote activiteit. Jaarlijks op 8 maart de Internationale Vrouwendag, waar dit jaar 750 vrouwen worden verwacht. Daarnaast wordt in de herfst een bijeenkomst rondom een inhoudelijk thema georganiseerd.

Door samen te doen, door meer van elkaar te weten en het persoonlijk te maken, ontstaat echte betrokkenheid en kan verbondenheid worden gerealiseerd, wat weer leidt tot participatie. Daar doen we het voor.

Met betrekking tot de Internationale Vrouwendag: Het samen vieren, elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan vormen de basis voor de laagdrempelige activiteiten, die vrouwen vanuit hun diverse culturele achtergrond het gevoel geven zich thuis te kunnen voelen in de Zwolse maatschappij. Het leidt tot verbondenheid, een netwerk en soms een vangnet voor elkaar.

We denken nadrukkelijk na over hoe we meer met de nieuwe contacten kunnen doen. Zoals een vorm van kruisbestuiving uit de verschillende geledingen, meer de thema’s met elkaar uitdiepen. Daardoor worden de contacten intensiever, veelvuldiger; worden onze activiteiten als een olievlek: steeds meer en met een groter aantal vrouwen met als ultiem doel participatie en begrip.

Vrouwen hebben vele sleutels in handen. Wij doen veel en kennen veel rollen: echtgenote, vriendin, moeder, dochter, werknemer of werkgever. Ongeacht welke sociaal culturele achtergrond, deze rollen delen we. En via de lijn van het vrouw-zijn, creëren we een fijnmazig netwerk. Verbintenissen komen tot stand, soms over grenzen heen. Het effect is inspirerend en eindeloos.