HIGH TEA en BESTUURSWISSELING

Na een pas op de plaats rust na de succesvolle internationale vrouwendag op acht maart jl., organiseerde het bestuur van Zwols Vrouwen Platform een high tea op het landgoed Isis Sofia in Dalfsen om alle vrouwen en vertegenwoordigsters van aangesloten organisaties te bedanken voor hun enorme inzet. Dankzij hun enthousiasme en zonder hun bijzondere bijdragen in welke vorm dan ook kon de Internationale Vrouwendag wederom een dag worden waar veel vrouwen op af kwamen. Naast het smullen van de heerlijke en zelfgemaakte zoetig- en hartigheden was deze high tea ook een moment om in ontspannen sfeer van gedachte te wisselen en elkaar (nog) beter te leren kennen. Netwerken en vriendschapsbanden aanhalen!

Levina Kaarsemaker, de gastvrouw en eigenaresse van Inspiratiecentrum Isis Sofia www.isissofia.nl , nam ons mee naar de grote zolder waar lezingen en workshops worden gehouden. Zij vertelde over haar persoonlijke pad dat uiteindelijk leidde van de winkel Ana Sofia in Zwolle naar dit prachtige landgoed. Levina’s woorden waren koren op de molen van ZVP, want ook ZVP wil deze eigenschappen inzetten om andere vrouwen te inspireren, te ondersteunen om hun sociale en economische positie te verstevigen. De voorzitster Anneke van de Pavert sprak haar grote dank uit naar een ieder en verhaalde over de voorgaande jaren en hoe het initiatief om een Zwols Vrouwen Platform op te richten is ontstaan. Na jaren van keihard werken vond Anneke het tijd om het stokje over te dragen. Met een geestige toespraak overhandigde zij in de vorm van een vleeshamer de voorzittershamer aanMabel de Graaf.

Mabel sprak uit naam van bestuur en hele achterban van ZVP haar bijzondere waardering uit voor Anneke van de Pavert en het vele werk dat zij voor ZVP heeft verricht. Anneke weet als geen ander contacten te leggen, zaken van de grond te krijgen en Mabel is dan ook heel blij dat Anneke nog wel deel zal blijven uitmaken van het bestuur! Haar expertise is te waardevol. De nieuwe voorzitster vertelde over haar weg van braaf volgzaam meisje, die als hoogste doel het huwelijk meekreeg. Zij had emancipatie meer als een verwerpelijk principe in haar opvoeding meegekregen en zeker niet iets waar je als vrouw je sterk voor zou moeten maken. Zij trouwde, werd met haar man naar het buitenland uitgezonden en kreeg zo een behoorlijke dosis levenservaring mee. Juist het wonen te midden van totaal andere culturen, denk aan Angola en Honduras, heeft haar blikveld enorm verruimd en zo kreeg zij affiniteit met het belang van emancipatie. Zo ontstond ook begrip voor de denk- en leefwijze vanuit andere culturen. Zij ziet dat als een pré in deze tijd waar de Westerse maatschappij geconfronteerd wordt met een instroom van vrouwen met hun mannen en kinderen uit verre landen. Zij benoemde de piramide van Maslow. Eerst heeft een mens voedsel, kleding en een dak boven zijn hoofd nodig. Na de fysieke behoeften, zekerheid en veiligheid, komen de sociale contacten, de behoefte aan erkenning en zelfontplooiing. Mabel sprak de hoop uit dat wij als geëmancipeerde en in veel opzichten bevoorrechte vrouwen onze kennis en kunde gaan inzetten om met elkaar de wereld een beetje mooier te maken. Met respect voor ieders overtuiging en persoonlijke achtergrond. Het ZVP kan haars inziens van grote betekenis zijn als vrouwen platform!

 

Labels: