Word sponsor van Internationale Vrouwendag Zwolle 2017

Word sponsor van Internationale Vrouwendag Zwolle 2017

Het Zwols Vrouwen Platform is een “paraplu-organisatie” voor de bij haar aangesloten vrouwen­organisaties. Participatie van vrouwen in Zwolle naar een hoger plan brengen is ons doel.
Hiervoor organiseren we jaarlijks o.a. de Internationale Vrouwendag op 8 maart van ieder jaar. D
e Internationale Vrouwendag is een dag van ontmoeting; vrouwen maken kennis met elkaars cultuur, achtergrond en levenswijze. Door dit samen te doen ontstaat persoonlijk contact en wordt betrokken­heid en verbondenheid gerealiseerd. Dit leidt voor menig vrouw tot participatie in de directe eigen leef­omgeving of juist gericht op de persoonlijke ontwikkeling.

Dit jaar hebben we als thema “Samen leven“. Samen ontmoeten, samen delen en samen doen; dat is Internationale Vrouwendag te Zwolle. Het Zwols Vrouwenplatform is een stichting. En om deze activiteiten mogelijk te maken zijn we afhan­kelijk van subsidies en sponsoring. De gemeente draagt ons hierin een warm hart toe en de voorberei­ding en uitvoering van het programma van 8 maart wordt door vrijwilligers gedaan.

Om een kwalitatief programma neer te zetten dat toegankelijk is voor alle vrouwen, rekenen we o0k op steun van de lokale en regionale bedrijven. Sponsoring van de Internationale Vrouwendag is altijd tweerichtingsverkeer. Jij als sponsor maakt het mogelijk dat wij ons kunnen inzetten voor participatie van vrouwen in de regio Zwolle.

Sponsor mogelijkheden Optie 1 – naamsvermelding

Een financiele bijdrage wordt op onze website: www.zwolsvrouwenplatform.nl genoemd met een link naar de website van jouw bedrijf. Sponsorbedragen hoger dan 250,- warden oak vermeld op al het promotiemateriaal voor 8 maart 2011.

Optie 2 – flyers en posters

PR van de Internationale Vrouwendag d.m.v. een poster waarop maximaal 12 lokale vrouwelijke onder­nemers model staan en met een quote iets zeggen over het thema van het jaar.
Deze posters warden verspreid over 150 plaatsen in de stad. Denk hierbij aan horeca, damesmode­zaken, bibliotheek, scholen, wijkcentra etc. Hiermee maak je jouw maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar.

Elke sponsordame krijgt 100 persoonlijke flyers met haar eigen foto waarmee je 8 maart en de eigen onderneming promoot. Oak de foto voor de flyer die wordt gemaakt door een professionele fotograaf krijg je cadeau. De flyers warden middels een animatie ook op de website van het ZVP getoond en op Twitter warden alle quote’s nog eens herhaald met een link naar de ZVP website.

Als aankleding van de locatie op 8 maart gebruiken we deze flyers op Ao formaat. Het spreekt vanzelf dat je oak met een link naar je website terug te vinden bent op de website. Voor alle sponsordames bieden we de mogelijkheid om oak op 8 maart een bijdrage te leveren vanuit je eigen expertise. Hierdoor vergroot je niet alleen je zichtbaarheid maar kom je oak op eenvoudige wijze in contact met andere vrouwen. Je bijdrage kan bijvoorbeeld een workshop, demonstratie of presentatie zijn, wij denken hier graag in mee.
Bijdrage € 250, –

 

Download de sponsorbrief 2017 als pdf.

lees verder

Fotoverslag INVD 2016 Marjolein Roebers

Fotoverslag INVD 2016 Marjolein Roebers

Het foto verslag van Marjolein Roebers staat online! Bekijk nu een selectie.

lees verder

Fotoverslag INVD 2016 Carry Premsela

Fotoverslag INVD 2016 Carry Premsela

Het foto verslag van Carry Premsela staat online! Bekijk nu een selectie.

lees verder

Plan je avond van te voren

Plan je avond van te voren

Vind je het handig om nu al te weten waar je welke deelneemster kan vinden?

lees verder

Vrouwendag Zwolle mede mogelijk gemaakt door…

Vrouwendag Zwolle mede mogelijk gemaakt door…

De Internationale Vrouwendag Zwolle, wordt georganiseerd door het Zwols Vrouwenplatform. Dit is een paraplustichting voor een groot aantal organisaties.  Het meerendeel van de vrouwen -die door hun deelname aan de Vrouwendag mogelijk maken- is lid van één van de onderstaande organisaties.

Meer informatie + link naar websites >>
2016-INVD-aangesloten-organisaties

lees verder

Poster Internationale Vrouwendag Zwolle

Poster Internationale Vrouwendag Zwolle

Elk jaar maken we een poster die we op heel veel locaties in Zwolle ophangen om zoveel mogelijk vrouwen te bewegen om naar de Vrouwendag in Zwolle te komen. Kom jij ook?

lees verder

Zwols Vrouwenplatform zoekt fotograaf voor INVD 8 maart 2016

Zwols Vrouwenplatform zoekt fotograaf voor INVD 8 maart 2016

Het Zwols Vrouwenplatform is per direct op zoek naar een fotograaf die (als vrijwilliger) op de Internationale Vrouwendag Zwolle foto’s wil maken.

Het evenement wordt ’s avond gehouden en de foto’s worden op social media en op deze website gebruikt. We kunnen je er helaas geen financiële vergoeding voor geven. Wat er tegen over staat is dat je met naam en toenaam op onze website komt en dan je een podium hebt voor jouw foto’s.

lees verder

Inspireren en Activeren

Inspireren en Activeren

Het blijft een bijzonder gegeven dat zo veel vrouwen bereid zijn om hun energie, tijd en enthousiasme te steken in de voorbereidingen van de Internationale vrouwendag op 8 maart. Mede door die medewerking valt of staat zo’n dag.

lees verder

HIGH TEA en BESTUURSWISSELING

HIGH TEA en BESTUURSWISSELING

Na een pas op de plaats rust na de succesvolle internationale vrouwendag op acht maart jl., organiseerde het bestuur van Zwols Vrouwen Platform een high tea op het landgoed Isis Sofia in Dalfsen om alle vrouwen en vertegenwoordigsters van aangesloten organisaties te bedanken voor hun enorme inzet.

lees verder

Zwols vrouwenplatform en misbruik door managers

Zwols vrouwenplatform en misbruik door managers

Wie loopt weleens op het werk tegen machtsmisbruik aan?

Wie wil meepraten over dit onderwerp en vragen stellen aan Dhr. Peter Anthonisse Phd?

lees verder

Verslag Marleen van den Hout – Int. Vrouwendag Zwolle

Verslag Marleen van den Hout – Int. Vrouwendag Zwolle

8 maart was weer een fantastische dag voor het ontmoeten en verbinden van vrouwen uit vele windstreken.

lees verder

Internationale Vrouwendag – Carine Vos

Internationale Vrouwendag – Carine Vos

Enkele weken geleden, op 8 maart, was het Internationale Vrouwendag. Al lang geleden, in 1908, is 8 maart uitgeroepen tot Internationale Vrouwendag.

lees verder

Fotoverslag 2015

Fotoverslag 2015

De foto zijn wederom gemaakt door Diane Xuereb. Quing Photography

lees verder

Sponsoren INVD 2015

Sponsoren INVD 2015

Wij willen onze sponsoren danken voor hun bijdrage aan INVD 2015.

lees verder

Zwols Vrouwen Platform bestaat 5 jaar

Het Zwols Vrouwenplatform is een paraplustichting die op 13 januari 2010 is opgericht.

lees verder