Lid worden

Aansluiten bij het Zwols Vrouwenplatform

Het Zwols Vrouwenplatform is een parapluorganisatie van Zwolse vrouwenverenigingen en woman-businessclubs. Op dit moment zijn er zo’n tien verenigingen en businessclubs bij aangesloten. Het Zwols Vrouwenplatform heeft als doel het verbinden van vrouwen in Zwolle door gerichte activiteiten en met de missie:

‘Samen ontmoeten’ van allochtone en autochtone vrouwen om nader met elkaar kennis te maken.
‘Samen  delen’ van kennis en ervaring om maatschappelijke integratie en participatie van vrouwen te stimuleren.
‘Samen doen’ om vrouwen te stimuleren tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij, met respect voor de diverse standpunten die aanwezig zijn in de huidige samenleving.

De paraplu kan meer verenigingen en organisaties omvatten. Heeft jouw (vrouwen)vereniging zin om aan te sluiten? Kom eens langs tijdens een van de evenementen of vergaderingen. Of bel voor een afspraak.
Bel Janny Holwerda, voorzitter van het ZVP: 038-4536690 of stuur een bericht door middel van ons contactformulier.

NB: ook individuele leden, vrouwen die niet lid zijn van een vereniging, maar wel willen bijdragen aan de doelen van het Zwols Vrouwenplatform,  zijn van harte welkom!