Internationale Vrouwendag

8 maart Internationale Vrouwendag

In 1857 gingen textielarbeidsters in New York de straat op om te demonstreren tegen de 12-urige werkdag, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden. De politie greep hard in, verschillende vrouwen werden gearresteerd. In 1860 richtten ze hun eerste vakbond op. Op 8 maart protesteerden de textielarbeidsters opnieuw. Toen pleitten ze tegelijkertijd voor de afschaffing van de kinderarbeid en voor de invoering van het vrouwenkiesrecht. Ook in Chicago gingen vrouwen de straat op en werden fabrieken door vrouwen bezet.

Vastbesloten voerden zij hun acties uit. Zo trokken ze de aandacht van vrouwen over de hele wereld. In 1910 vond in Kopenhagen de Tweede Internationale Socialistische Vrouwenconferentie plaats. Daar is besloten om 8 maart in het vervolg als internationale dag voor de bevrijding van de vrouw te vieren. Als eerbewijs aan de Amerikaanse voorloopsters.

In Nederland is 8 maart voor het eerst gevierd in 1912. De eerste jaren stond de strijd om het vrouwenkiesrecht centraal. In de dertiger jaren ging het om werk, brood voor de kinderen en handhaving van de weinige wettelijke rechten van vrouwen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 8 maart illegaal gevierd. Na de oorlog kwam de dag in het teken te staan van ontwapening en solidariteit. In 1981 staakten vrouwen tegen het abortuswetsontwerp, het omgangsrecht na scheiding, tegen de gevolgen van de economische crises voor vrouwen en tegen de achterstelling van vrouwen in het algemeen.

Per stad wordt een eigen invulling gegeven aan het thema. In Zwolle is er voor gekozen om elkaar op 8 maart te ontmoeten. Door samen te doen, door meer van elkaar te weten en het persoonlijk te maken, ontstaat betrokkenheid en kan verbondenheid worden gerealiseerd. Dit leidt tot participatie. Samen ontmoeten, samen delen en samen doen; dat is internationale vrouwendag te Zwolle.